Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Jaarvergadering Schutterij zondag 14 Juli a.s. !!Jaarvergadering Schutterij.

Op de agenda staan o.a. terugblik evenementen, waaronder kringdag, schuttersfeest , en bestuursverkiezingen.

Verder staat er op de agenda de aanpassingen van het huishoudelijk reglement en goedkeuring.
Aftredend en herkiesbaar zijn Mark van de Waterlaat , Harry Peters en Ronnie Derksen.

Aftredend en niet herkiesbaar is Gert Stinissen.


Kandidaten die het bestuur willen betreden kunnen een briefje inleveren met 10 gerechtigde handtekeningen van leden bij de secretaris aan de liemersweg 23 in Nieuw-Dijk voor vrijdagavond 12 juli.

In de pauze is er gelegenheid om aan te melden tot lid.


Deel dit bericht!