digiDIEK.nl

Inloggen of inschrijven

Jaarvergadering Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk

  • 24 weergaven

  • woensdag 8 april 2020
  • Tussen 20:00 en 22:00
  • Restaurant Steak'm, Smallestraat 33, 6942HA Didam

Hierbij nodigen wij u uit voor onze ledenvergadering, welke gehouden wordt op woensdag 8 april a.s. bij Restaurant Steak’m te Nieuw-Dijk. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

 

AGENDA

1. opening en welkom

2. vaststellen agenda

3. bespreking notulen vorige vergadering (24 oktober 2018)

4. jaarverslag secretaris

5. jaarverslag penningmeester

6. bevindingen kascommissie

Gerard MInke en Elles Schipper doen verslag van hun bevindingen

7. benoemen nieuwe kascommissie

8. bestuursverkiezingen

Volgens schema zijn Wim Wolters, Ronald Lenting en Jeroen Rosendahl aftredend en herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden kunnen zich tot en met 28 maart a.s. melden op ons mailadres .

9. informatiepunt “Maak Nieuw-Dijk Meester” – Wim Wolters

PAUZE

10. Stand van zaken Meikever – Henk Strijbis

11. Ontwikkelingen binnen Nieuw-Dijk

               a. voortgang dorpsvisie

               b. dorpsbalans

               c. nieuwbouw

               d. raadsvoorstel wijk- en kerngericht werken

12. Mededelingen

13. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

14. Sluiting

Deel dit bericht!
Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.