Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

ActiviteitencommissieDe activiteitencommissie (José Peters, Jan Moorman en Suzen Teunissen) is maandagavond 3 september weer bij elkaar geweest.  Joop Kluitman en Wilma Beursken waren hierbij ook aanwezig. Zij hebben vanuit hun vrijwilligerswerk voor de kerk en parochie veel ervaring. Wij hebben veel aan hun inbreng gehad. Besloten is dat wij met een aantal activiteiten van start gaan dit najaar en aankomende winter. Er wordt kleinschalig ingezet en gekeken naar wat aanslaat en waar behoefte aan is. De vrijwilligers die meewerkten aan de activiteitendag en de vrijwilligers die zich die dag hebben opgegeven worden weer benaderd t.z.t en wanneer het nodig is. Inbreng van éénieder wordt zeer op prijs gesteld. Dus mocht je je opgegeven hebben en je hoort niets, wellicht ben je volgende keer aan de beurt of hebben we je bij een andere activiteit nodig. Mocht je zelf denken, als je een activiteit ziet staan die je aanspreekt, laat het ons dan weten.

Kledingruilbeurs: Vanaf januari 2019 willen we in de Meikever graag starten met een permanente kleding ruilbeurs. Er wordt kleinschalig gestart en wel met kinderkleding. Astrid van den Berg heeft hier het initiatief ingenomen. Zij heeft hierover informatie ingewonnen in Etten en is zeer enthousiast hierover. In Etten loopt het project erg goed.Wij als activiteitencommissie van Nieuw Dijk willen haar hier graag in ondersteunen. Astrid kan en wil heel veel maar heeft ook hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die haar hierin willen ondersteunen.

Computercursus: Sommige senioren maar ook anderen hebben soms problemen met de digitale wereld die steeds belangrijker wordt. Vaak wil men tools en tips, of te wel makkelijke aanwijzingen hoe een computer, ipad, mobiele telefoon enz. werkt. We willen een digitale cursus aanbieden voor mensen die tegen problemen aanlopen. De data en tijdstippen worden nog bekend gemaakt. Dit alles wordt z.s.m. in gang gezet.

Schoonmaakploeg: Omdat de Meikever nu van ons dorp is geworden, is het fijn dat wij als dorp ook zorg dragen voor de schoonmaak. Als we dit zelf doen kunnen we de kosten drukken. Deze activiteit wordt ook z.s.m. opgezet.

Al met al zijn we dus druk bezig met alle zaken omtrent de Meikever. De verbouwing gaat nog door. De mannen die de bouw leiden weten hun weg te vinden naar vrijwilligers die hier mee willen helpen.