Ook u kunt leren omgaan met hersenletsel.Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden tot blijvend hersenletsel. B...
De buurtverbinders van Nieuw-Dijk pogen mensen en verenigingen met elkaar te verbinden Wij zijn de groep van 7 buurtverbinders van digiD...
Dorpshuis de Meikever, ook wel bekend in Nieuw-Dijk als "het Jeugdgebouw" is op 4 mei 2018 overgedragen door de Gemeente Montferland aan ...
Samen naar de markt. Samen een ommetje maken of een hapje eten. Samen klusjes in huis doen. Samen zorgen dat iedereen zo plezierig en lan...
In iedere kern werkt een professional van Welcom, een sociaal werker die weet wat daar leeft en speelt, de mogelijkheden kent en met wie ...
Zuster Jansen is een thuiszorgorganisatie die met regionale teams, landelijk actief is, met een breed zorgaanbod, aansluitend op de behoe...
Het doel van de Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk is het exploiteren, beheren en onderhouden van een voorziening waar activiteiten v...
In de laatste jaren zijn er veel ideeën ontstaan in ons dorp voor activiteiten die ons leefplezier of welzijn kunnen verbeteren. Deze ide...
Het Gezondheidscentrum Didam is gelegen aan het Panhuis 52 in het centrum van Didam. U kunt er in één gebouw terecht met de meeste hulpvr...