Parochie H. Gabriël Geloofskern H. Antonius van Padua te Nieuw-DijkContactgegevens:wij verwijzen u naar het secretariaat van geloofskern ...
Nieuw-Dijk is een dorp dat bruist van activiteiten en dit wordt gekenmerkt door haar levendige verenigingen. Om onze gebouwen (dorpshuis ...
Wij als redactie van digiDIEK hebben als taak om de website te beheren, van nieuws te voorzien en nieuws uit te lichten
Muziekvereniging D.E.S. is een muziekgezelschap met traditie. Muziekvereniging D.E.S. is een muziekgezelschap met traditie. Wij treden o...
Doel van de schutterij. De schutterij heeft ten doel het jaarlijkse schuttersfeest op gezellige en gepaste wijze te vieren. Dit geschied...
gemengd koor van Nieuw-Dijk Kerkkoor tekst
Al sinds de midden jaren negentig van de vorige eeuw is een groep Diekse vrijwilligers actief in ons Meikamerbos. Met ondersteuning van d...
In Nieuw Dijk bestaat een bloeiende vrouwenvereniging met de naam Katholiek Vrouwen Gilde.De vereniging is opgericht in 1948 en heeft dri...
Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk is de gesprekspartner voor overheden van en naar het dorp VERENIGING LEEFBAAR NIEUW-DIJK Wie zijn wij...
Inwoners, organisaties en bedrijven in je gemeente verbinden zodat ze meer dingen samen ondernemen? Wij bieden je de allerbeste oplossing!