Nieuw-Dijk is een dorp dat bruist van activiteiten en dit wordt gekenmerkt door haar levendige verenigingen. Om onze gebouwen (dorpshuis ...
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk Contactgegevens Adresgegevens: Smallestraat 35 6942 HA Nieuw-Dijk Contact T...
Muziekvereniging D.E.S. is een muziekgezelschap met traditie. Muziekvereniging D.E.S. is een muziekgezelschap met traditie. Wij treden o...
Wij als redactie van digiDIEK hebben als taak om de website te beheren, van nieuws te voorzien en nieuws uit te lichten
Al sinds de midden jaren negentig van de vorige eeuw is een groep Diekse vrijwilligers actief in ons Meikamerbos. Met ondersteuning van d...
Doel van de schutterij. De schutterij heeft ten doel het jaarlijkse schuttersfeest op gezellige en gepaste wijze te vieren. Dit geschied...
Inwoners, organisaties en bedrijven in je gemeente verbinden zodat ze meer dingen samen ondernemen? Wij bieden je de allerbeste oplossing!
KWW Energie Nieuw-Dijk. "Kieken Wat 't Wurt" energie Nieuw-Dijk is een dorpsteam wat zich bezig gaat houden om energiebesparende activite...
Vrijwilligersgroep Seniorenwerk Nieuw-Dijk