Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Buurtverbinders digiDIEK

De buurtverbinders van Nieuw-Dijk pogen mensen en verenigingen met elkaar te verbinden

Wij zijn de groep van 8 buurtverbinders van digiDIEK, die in Nieuw-Dijk verbindingen zowel online als offline proberen te leggen


 

Laatste berichten