Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Meikamerbosgroep

Al sinds de midden jaren negentig van de vorige eeuw is een groep Diekse vrijwilligers actief in ons Meikamerbos. Met ondersteuning van de gemeente werd dit bos toegankelijk gemaakt en onderhouden door en voor dorpelingen.

Hoe het zo kwam

Het Meikamerbos is een gemeentebos dat grenst aan het dorp. Het is een zogenaamd rabattenbos (bomen geplant op aarden ruggen, zodat het water in de tussenliggende sleuven weg kan zakken). Het bosje was erg verwilderd en vanuit de dorpsvereniging Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk kwam indertijd de suggestie om er een pad doorheen te leggen. Op die manier konden bewoners van Nieuw Dijk er gebruik van maken. Met steun van de gemeente en bedrijven voor materiaal en de nodige vrijwilligers uit het dorp is dat toen voor elkaar gekomen. Daaruit is een groep ontstaan die, met de nodige wisseling van

Uitbreiding

Achter het bosje achter het hoofdveld van de Sprinkhanen lag ook nog een nat stuk landbouwgrond van een particulier. In 2000 was de eigenaar bereid om dat om te zetten in natuur en is dat gedeelte via een subsidieregeling ook ingeplant en betrokken bij het Meikamerbos. Via de Postcodeloterij kwam er een bijdrage voor een vlonder en vanaf 2002 is er een compleet ommetje gerealiseerd dat dagelijks door tientallen dorpelingen wordt benut.

Vrijwilligers

De groep die nu het onderhoud doet in beide delen bestaat uit een vaste kern van zo'n acht mensen met regelmatige steun van nog een aantal vrijwilligers. Om het onderhoud aan het bos goed te kunnen doen,, is een beheersplan gekregen van de gemeente en dit wordt gebruikt als leidraad om het onderhoud goed te kunnen doen. Soms stellen zich ook vrijwilligers beschikbaar in het kader van NL Doet. Dan werken er soms hele schoolklassen in het bos. Na het werk, elke 2e zaterdag van de maand, wordt er bij het “vaste honk” bij een van de vrijwilligers aan huis, nog even nagepraat onder het genot van een kop koffie of iets anders. Het moet naast nuttig uiteraard ook leuk en gezellig zijn om samen te werken.

Rol van de gemeente

Zoals eerder gemeld, heeft de gemeente een beheersplan laten maken, zodat het bos deskundig en “toekomst vast” onderhouden kan worden. De landschapscoördinator van de gemeente komt ook af en toe langs voor overleg en als we middelen nodig hebben wordt dat in overleg met die coördinator gedaan en komen meestal de financiĆ«le middelen daarvandaan. Als er hout vrijkomt, bijvoorbeeld een omgewaaide boom, dan wordt die meestal klein gezaagd en direct van uit het bos voor klein bedragje verkocht aan belangstellenden. Zo blijft het Meikamerbos een leuk stukje natuur tegen de kern van Nieuw-Dijk aan waar de huidige dorpsbewoners en haar toekomstige bewoners van kunnen genieten.