Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk

Doel van de schutterij.
De schutterij heeft ten doel het jaarlijkse schuttersfeest op gezellige en gepaste wijze te vieren.

Dit geschiedt door eenheid een saamhorigheid aan te kweken tussen de leden onderling middels het organiseren van schietwedstrijden, optochten, het bevorderen van de muziekbeoefening, het houden van repetities, het organiseren en bezoeken van concoursen en de gelegenheid geven tot dansen en andere gepaste vermakelijkheden in de ruimste zin genomen.

Bestuur:

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit tenminste zeven leden. Waarbij een meerderheid zijn woonplaats in Nieuw-Dijk dient te hebben. De bestuursleden worden tijdens de jaarvergadering vlak voor het schuttersfeest uit de leden gekozen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een tweede secretaris, een penningmeester en een tweede penningmeester. Momenteel bestaat het bestuur uit 9 personen te weten:

Voorzitter: Ronnie Derksen

Vice-voorzitter/2e penningmeester : Jhon Amting

Secretaris: Gert Stinisen

2e Secretaris: Jhon Amting

Penningmeester: Mark van de Waterlaat

2e Penning meester: Rens Godschalk

Bestuurslid: Jan Gieling

Bestuurslid : Remco Derksen

bestuurslid: Dorus Jansen

Bestuurslid: Harry PetersKoningen

Schutterij St. Antonius kent 3 koningen, een Schutterskoning, een Ruiterkoning en een Jeugdkoning. Op de maandag tijdens het schuttersfeest worden jaarlijks wedstrijden gehouden waaruit de nieuwe koningen naar voren komen.

Voor de Schutterskoning worden er schietwedstrijden gehouden. Het schieten gebeurt op zogenaamde lepels welke in een mast (schietpaal) op zo'n 15 meter afstand staan. De schutters schieten telkens op 2 lepels. De schutters die in een ronde 2 lepels omgeschoten hebben gaan door naar de volgende ronde. Dit noemt men een kampronde. Er worden net zoveel kampronden geschoten tot er 1 persoon over blijft. Deze mag zich in het daarop volgende schuttersjaar Schutterskoning van schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk noemen.

De Ruiterkoning wordt koning met het ringsteken. Boven het wegdek hangt een blok waar een aantal ringen in een constructie worden gehangen. In de vroege jaren van de schutterij ging een ruiter te paard met in zijn hand een korte lans (een pin van zo'n 30 cm lengte) in draf onder dit blok door en probeerde een ring van het blok af te steken. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van het stalen ros. Een tracktor met daarachter een bak waarop de ruiter kan staan. De tracktor rijdt met de ruiter onder het blok door waarbij hij probeert een ring van het blok af te steken. Net zoals bij het schieten moet een ruiter 2 ringen per ronde eraf halen om in een volgende kampronde te komen.
De ruiter die als laatste over blijft mag zich Ruiterkoning noemen van Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk.

De wedstrijden om het Jeugdkoningschap zijn vergelijkbaar met de Schutterskoning.
Echter hier strijden de jongens met de leeftijd van 16 t/m 20 jaar om de titel van Jeugdkoning van Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk.

http://www.stantonius.nl