Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Nieuws:

Kerkbalans en / of Dorpsbalans?

Willem Wolters, (Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk)
11 januari 2019 , 532x gelezen


In de maand januari gaan de vrijwilligers van de Gabriël Parochie door Nieuw-Dijk om de gelden voor de kerkbalans op te halen. Zoals bekend zal de kerk uiterlijk per 15 mei 2019 worden gesloten. De werkgroep is momenteel druk doende om te onderzoeken of we als dorp de kerk en pastorie over kunnen nemen.

De werkgroep is door het bestuur van de Gabriël Parochie gevraagd om gezamenlijk de uitvoering van de kerkbalans op te pakken. Het plan was dat gezamenlijk de gelden voor de kerkbalans opgehaald zouden gaan worden waarbij een deel van de opbrengst ten goede komt aan de nieuwe stichting, die zal worden opgericht als wordt besloten de kerk en pastorie over te nemen. Mocht de overname van kerk en pastorie niet door gaan vallen de gelden volledig terug aan de Gabriël Parochie. Na overleg binnen de werkgroep en andere belanghebbenden is besloten hieraan geen gehoor te geven.

De werkgroep zal een eigen fondsenwerving opzetten indien wordt besloten de kerk en pastorie over te nemen. Dit kan zijn beslag krijgen na de maand mei 2019. We vinden het nu nog te vroeg om hierop vooruit te lopen, maar spreken de hoop uit dat de Nieuw-Dijkers en andere belanghebbenden die de kerk en pastorie een warm hart toe dragen dan ook jaarlijks een gift zullen geven.

De kerkbalans zal blijven bestaan en de Gabriël Parochie zal een beroep op de mensen binnen de parochie doen om te doneren voor het pastorale werk en de kerken die niet dicht zullen gaan.

De werkgroep spreekt de wens uit dat de kerkbalans kan rekenen op giften, maar dat we met de dorpsbalans voortaan ook een beroep mogen doen op uw giften om het dorp leefbaar te houden.

Namens de werkgroep, Jeroen Rosendahl

Reacties

Hennie 11 januari 2019
Ik ga voor Dorpsbelang en hoop dat alle nieuw-dijkers hieraan gehoor willen geven!!!