Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Redactie digiDIEK
23 januari 2019

CDA vergadert in Meikever


                                                   


De fractie van het CDA Montferland vergadert maandag 28 januari weer op locatie. Dit keer is dorpshuis de Meikever aan de Smallestraat 42 in Nieuw-Dijk de vergaderplek. Van 19 tot 20 uur staat de vergadering open voor iedereen die met de CDA-fractie in gesprek wil.

Het Nieuw-Dijkse CDA-raadslid Frank Tiemessen nodigt iedereen maandagavond uit om even binnen te lopen in dorpshuis de Meikever. “Hierbij zijn niet alleen de inwoners van Nieuw-Dijk welkom, maar ook mensen van buiten het dorp. Zij kunnen deze avond meepraten en meedenken over allerlei thema’s die spelen in de gemeente Montferland.”

Thema’s die op dit moment in Nieuw-Dijk leven zijn onder andere de toekomst van de dorpsvoorzieningen, woningbouw in het dorp, een veilige fietsroute naar school en de plannen voor uitbreiding van de zandwinning op de locatie Werfhout.

“De laatste bijeenkomsten over de locatie van de toekomstige zandwinning zijn heel positief verlopen”, vindt Tiemessen. “Als fractie hebben wij destijds het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de omwonenden en beter te luisteren naar hun wensen en ideeën. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat de plannen zijn aangepast en we waarschijnlijk tot een plan komen, waar alle partijen zich in kunnen vinden.”

Luisterend oor
 
Beter luisteren naar de mening en ideeën van de inwoners van Montferland is ook één van de speerpunten van de CDA-fractie. “Het gaat er toch om dat we met zijn allen proberen om het levensgeluk van onze inwoners te vergroten”, zegt Tiemessen. “Dan is het belangrijk om een luisterend oor bij de bevolking te leggen.”

Dat doet het CDA onder andere door open fractievergaderingen te organiseren. Tijdens die vergaderingen kunnen inwoners aanschuiven bij de fractie en meedenken en –praten over thema’s die in hun leefomgeving spelen. Tiemessen: “In Nieuw-Dijk zoeken we op dit moment naar de beste oplossing voor de toekomst van onze dorpsvoorzieningen. Daar willen we als CDA-fractie graag een steentje aan bijdragen.”

Zo hebben de CDA-raadsleden Frank Tiemessen en Ap Dieker zich samen met de (voormalig) wethouders sterk gemaakt voor het Informatiepunt Maak Nieuw-Dijk Meester, dat vorige week is geopend. “Dit is een mooi voorbeeld hoe een dorp meer de regie in eigen handen neemt en samen met welzijnsorganisatie Welcom en de gemeente Montferland werkt aan zorg en welzijn dichtbij de inwoners”, vindt Tiemessen. Niet alleen de snelle samenwerking tussen de vraagsteller, vrijwilligers en professionals is bijzonder maar ook de manier waarop er gewerkt wordt. Wat draagt bij aan je leefplezier? Wat wil je zelf (weer) kunnen? En wie kan je daar het beste bij helpen? Noaberschap combineren met tijdelijke hulp om niet afhankelijk te worden. Dit kan een mooie werkwijze zijn om straks klaar te zijn voor de problemen in zorgland die op ons afkomen “Een compliment voor al die mensen die zich daar zo hard voor hebben ingezet. Het zou mooi zijn als we dit project breder kunnen trekken naar andere dorpen.”

Woningbouw
 
Tijdens de raadsvergadering in maart worden bovendien de woningbouwplannen voor de komende jaren in de gemeente Montferland bekend gemaakt. In april en mei gaat de gemeente hiervoor met de dorpen om tafel. “Als mensen hier ideeën, vragen en opmerkingen over hebben, dan kunnen ze die melden op de open fractievergadering. Maar we willen bijvoorbeeld ook weten hoe mensen denken over de veilige fietsroute vanuit Nieuw-Dijk naar basisschool De Expeditie.”

Voor al deze, maar ook andere vragen, kan iedereen die belangstelling heeft aanschuiven tijdens de open fractievergadering van CDA Montferland op maandag 28 januari van 19 tot 20 uur in de Meikever in Nieuw-Dijk. Verder informatie is verkrijgbaar via Frank Tiemessen, 06-55522597 of f.tiemessen@montferland.info.

Deel dit bericht!