digiDIEK.nl

Inloggen of inschrijven

Gewijzigde voorstellen overname kerk en pastorie.

Op 24 april jl. is op de dorpsavond een presentatie gegeven over de overname van de kerk en pastorie. Daarbij is uitgelegd dat de kerk in juli 2019 gekocht en overgedragen zou worden en de pastorie in juli 2020. Hierdoor hebben we als dorp meer tijd om de te ontwikkelen kavels in de pastorietuin te gelde te maken. We leefden als werkgroep in de veronderstelling dat we hiermee een afspraak hadden waarmee we de overbrugging hadden geregeld.

Gebleken is dat deze afspraak niet definitief bevestigd kon worden door het bisdom. Hierdoor lopen we het risico dat we de pastorie bij de overname in juli 2020 onder andere voorwaarden (lees: een andere prijs) mogen overnemen. Een nieuwe taxatie zal dan waarschijnlijk een hogere waarde laten zien waardoor we meer moeten gaan betalen voor de pastorie. Dit is niet wenselijk.

Een alternatief is de kerk en pastorie beide in juli 2019 te kopen door de nieuw op te richten stichting. De gelden die niet door de Gabriël Parochie gefinancierd worden zullen we als dorp zelf op moeten brengen. Er zijn daarvoor 2 opties, optie 1 is om betrokken inwoners van Nieuw-Dijk te vragen leningen te verstrekken. Optie 2 is alsnog het verzoek te doen bij de gemeente om de toezegging van de € 250.000 deels in te roepen om de resterende koopsom te betalen.

Een en ander is met het bestuur van de Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk afgestemd, waarbij het bestuur heeft aangegeven mee te willen werken met de constructie van optie 2, onder voorwaarde dat de ter beschikking te stellen gelden weer vrij komen zodra er zicht is op de plannen voor de nieuwe dorpsvoorziening.

Omdat we op 24 april 2019 van het dorp groen licht hebben gekregen op een eerder uitgewerkt voorstel, en er nu een andere uitwerking ligt, hebben we als werkgroep gemeend opnieuw het dorp te raadplegen.

We willen dan ook op 19 juni aanstaande een bijeenkomt beleggen in de kerk waarbij uitleg zal worden gegeven over de nieuwe situatie eb opnieuw goedkeuring te vragen. Er is een koopovereenkomst getekend voor de overname van de kerk en pastorie met de ontbindende voorwaarde dat de koop niet door gaat als “het dorp” tegen stemt.

We willen de bewoners van Nieuw-Dijk en andere belangstellenden uitnodigen op 19 juni 2019 om 20.00 uur in de kerk van Nieuw-Dijk. Daarbij zal een korte presentatie worden gehouden over de nieuwe situatie, waarvoor we opnieuw goedkeuring vragen. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe dorpsvoorziening zullen worden toegelicht.

Graag  zien we u op 19 juni om 20.00 uur in de kerk.

Namens de werkgroep, Jeroen Rosendahl.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.