Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Redactie digiDIEK
11 maart 2019

Inspraak bestemming Kerk en Pastorie.


Tijdens de dorpsinformatieavond is de werkgroep gevraagd om de bevolking te polsen welke ideeën er leven onder de Diekse bevolking. Dit zou in de vorm van een enquête kunnen. De werkgroep heeft besloten geen enquête te houden maar een informatietafel in te richten.

Aanstaande woensdag 13 maart 2019 van 19.00 tot 21.00 uur is de laatste gelegenheid om uw ideeën kenbaar te maken 

De pastorie is opengesteld waarbij een plattegrond van de kerk en pastorie met ondergrond klaar zal liggen om daarop aan te geven welke ideeën of plannen er leven. Leden van de werkgroep zullen aanwezig zijn om uw ideeën en plannen te noteren. Deze inbreng zal mee worden genomen bij de toekomstige plannen.

Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte uitgenodigd, de koffie staat klaar. Neem uw familieleden, vrienden en buren mee zodat we zoveel mogelijk ideeën en plannen mee kunnen nemen.

  1. Sommigen verbaasden zich over de ruimtes die aanwezig zijn. Van allerlei suggesties kwamen ter tafel. En een aantal goede suggesties zijn vastgelegd.
  2. Zorghotel
  3. Evenementen.
  4. Dagopvang.
  5. Bed and breakfest
  6. Respijtzorg


De koffie staat klaar.

Namens de werkgroep, Jeroen Rosendahl