Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk
11 januari 2019

Kerkbalans en / of Dorpsbalans?


In de maand januari gaan de vrijwilligers van de Gabriël Parochie door Nieuw-Dijk om de gelden voor de kerkbalans op te halen. Zoals bekend zal de kerk uiterlijk per 15 mei 2019 worden gesloten. De werkgroep is momenteel druk doende om te onderzoeken of we als dorp de kerk en pastorie over kunnen nemen.

De werkgroep is door het bestuur van de Gabriël Parochie gevraagd om gezamenlijk de uitvoering van de kerkbalans op te pakken. Het plan was dat gezamenlijk de gelden voor de kerkbalans opgehaald zouden gaan worden waarbij een deel van de opbrengst ten goede komt aan de nieuwe stichting, die zal worden opgericht als wordt besloten de kerk en pastorie over te nemen. Mocht de overname van kerk en pastorie niet door gaan vallen de gelden volledig terug aan de Gabriël Parochie. Na overleg binnen de werkgroep en andere belanghebbenden is besloten hieraan geen gehoor te geven.

De werkgroep zal een eigen fondsenwerving opzetten indien wordt besloten de kerk en pastorie over te nemen. Dit kan zijn beslag krijgen na de maand mei 2019. We vinden het nu nog te vroeg om hierop vooruit te lopen, maar spreken de hoop uit dat de Nieuw-Dijkers en andere belanghebbenden die de kerk en pastorie een warm hart toe dragen dan ook jaarlijks een gift zullen geven.

De kerkbalans zal blijven bestaan en de Gabriël Parochie zal een beroep op de mensen binnen de parochie doen om te doneren voor het pastorale werk en de kerken die niet dicht zullen gaan.

De werkgroep spreekt de wens uit dat de kerkbalans kan rekenen op giften, maar dat we met de dorpsbalans voortaan ook een beroep mogen doen op uw giften om het dorp leefbaar te houden.

Namens de werkgroep, Jeroen Rosendahl

Deel dit bericht!

Reacties

Hennie Pouwels
11 januari 2019

Ik ga voor Dorpsbelang en hoop dat alle nieuw-dijkers hieraan gehoor willen geven!!!