Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk
5 juli 2018

Programma Schuttersfeest 2018 !!

                         


Vrijdag 20 Juli

                            Inrichten feesttent en -terrein.

- 16.30 uur                              Bezoek jeugdvendeliers, delegatie bestuur bielemannen en kader van schutterij St. Antonius aan ‘Meulenvelden’.

Zaterdag 21 Juli

- 13.00 uur                              Werkbezoek aan bogenbouwers door bestuur.

- 19.00 uur                              Uitbetalen spaarkas, proeven van het bier en tot 21.00 uur aanmelden als lid.

- 21.00 uur                  Muziek van DJ James.

- 00.30 uur                  Sluiting.

Zondag 22 Juli

- 08.45 uur                              Aantreden voor een korte rondgang door Nieuw-Dijk. Hierbij zullen we ook onder enkele bogen door trekken.

-  09.30 uur                             Woord en communieviering o.l.v. Theo Reuling.

- 10.30 uur                              Vendelhulde en majoretteoptreden op het kerkplein. Aansluitend zal Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk de vrijwilliger van het jaar bekend maken.

- 13.00 uur                  Uitreiken geweren en intekenen voor de hesjes.

- 13.30 uur                              Afhalen koningsparen bij Ruiterkoning koning  Coen Lodewijk aan de Pater Smitsstraat.

- 14.00 uur                              Gezamenlijk optreden van de majoretteverenigingen op het gemeenteplein.

- 15.30 uur                  Aankomst bij Jan & Jan in Didam.

- 16.00 uur                              Gezamenlijke aubade van alle 7 schutterijen uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk aan de gemeentelijke overheid; organisatie schutterij “De Eendracht”.

- 16.45 uur                  Terugtocht richting Nieuw-Dijk en bezoek aan een aantal bogen.

- 19.00 uur                              Aankomst feesttent en aanvang dansmuziek m.m.v. "Kaliber".

- 00.30 uur                  Sluiting.

Maandag 23 Juli

- 08.15 uur                  Aantreden voor een rondgang richting ‘Porredarp’.

- 10.00 uur                              Aanvang schietwedstrijden.

- 10.30 uur                              Aankomst feesttent, aanvang dansmuziek voor senioren en start wedstrijden:

Schiet- en ringrijwedstrijden voor het koningschap

Dames schietwedstrijden

Schietwedstrijden voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar

Ringrijwedstrijden voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar

- 11.00 uur                              Aanvang schuttersfeest voor de kinderen. Verzorgd door Jeugdwerk Nieuw-Dijk. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

- 14.00 uur (+/-)          Aantreden muzikanten, jeugdvendeliers en kader voor het afhalen van de jeugd bij de Meikever.

- 14.30 uur                  Optreden majorettes en vendelhulde ter ere van de nieuwe jeugdkoningsparen.

- 16.00 uur                  Sluiting.

- 17.00 uur(+/-)           Aantreden voor het afhalen van de nieuwe koningsparen.

- 18.45 uur                  Aankomst feesttent en aanvang dansmuziek.

- 19.00 uur                  Optreden Majorettes.

- 19.15 uur                              Uitreiken van de prijzen en huldigen van jubilarissen.

- 00.30 uur                  Sluiting.

Dinsdag   24 Juli

- 09.30 uur                  Opruimen feesttent.

- 12.00 uur                              Leegmaken van het vat. Thema: “Ook de dames zijn welkom”

- 16.00 uur                  Einde schuttersfeest