Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Rotonde Bievankweg-Ruigenhoek

Beste mensen,

Naar aanleiding van de eerdere bijeenkomst in het gemeentehuis waar elke belanghebbende zijn/haar ideeën in kon brengen, heeft de gemeente een  aantal aanpassingen in het ontwerp van de rotonde gemaakt. 

De aanpassingen zijn:

1. Hart rotonde blijft op huidige locatie;

2. Buitenstraal rotonde ongewijzigd;

3. Overrijdbare rammelstrook middeneiland van 2,00m naar 3,00m;

4. Overrijdbare rammelstroken in aansluitbogen op alle 4 takken i.p.v. de betonblokken;

5. Géén fietsoversteek meer in middengeleider Bievankweg-zuidzijde;

6. Middengeleiders 3,50m (was circa 2,00m);

7. Hekjes in alle 3 middengeleiders met zicht op naderend autoverkeer én gele plateaus (lichte verhoging);

8. Fietsoversteken op 10,50 meter voor de haaientanden van de rotonde (was circa 5,00m);

9. Aansluiting met Benthemmerstraat is in verlengde van fietsoversteek over Ruigenhoek;

10. Rode fietssuggestiestroken langs de Bievankweg.


Tijdens de presentatie van deze aanpassingen is door diverse belangstellenden aangegeven dat de rondingen van de beukenhaag langs het fietspad Beekseweg-Bievankweg-Korte Klauwenhof gevaarlijk is. Er is daar in de bochten totaal geen zicht op tegemoet komende mede-fietsers.

Toegezegd is door de gemeente daar op actie op uit te zetten.