Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk
6 juli 2018

Vervolg veilige schoolroute Expeditie

Nadat de school in Nieuw-Dijk vorig jaar werd gesloten is er veel gesproken over de veilige route vanuit het dorp Nieuw-Dijk naar de basisschool De Expeditie. Na onderzoek, overleg en uitwerking van plannen is destijds gekozen voor een overgang op twee wegen van de rotonde aan de Bievankweg. Er werden hekken geplaatst, maar deze hekken zijn er diverse keren uit gereden.

Tijdens de aanvang van het carnaval dit voorjaar heeft burgemeester Peter de Baat voorgesteld een onderzoek uit te laten voeren om de situatie opnieuw te laten beoordelen.

Na de verkiezingen heeft de nieuwe wethouder van onder andere Openbare Werken, Oscar van Leeuwen, aangegeven om gericht te gaan kijken naar een mogelijke nieuwe situatie voor de opzet van deze rotonde. Onderdeel daarvan is ook de grote verkeerstroom die doorgaans van de A18 komt bij filevorming op de A12. Deze extra verkeersstroom geeft een hoge druk op deze rotonde en op het centrum van Didam.

In een overleg tussen de wethouder, de verkeersdeskundige, de directrice van De Expeditie en Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk is aangegeven dat er een aantal zaken zullen worden uitgevoerd:

  • Reparatie van de hekken aan de westzijde van de rotonde (richting Randweg Zuid / Ruigenhoek). Dit zou voor aanvang van het nieuwe schooljaar uitgevoerd gaan worden.
  • Er zal een onderzoek worden gedaan naar de verkeersbewegingen waarbij verkeerstellingen zullen worden uitgevoerd. Doel van het onderzoek is vast te stellen of verkeer dat vanaf de A18 komt en via de Tatelaarweg de A12 weer op gaat over de randweg is gegaan of toch door het centrum.
  • Dit onderzoek is openbaar en zal aangekondigd worden, wie geïnteresseerd is kan het onderzoek bij wonen. Er moet een objectieve toets plaats vinden op een representatief moment waarbij er sprake is van veel verkeersaanvoer.


Vervolgens zal een nieuwe opzet worden uitgewerkt van de rotonde, deze zal dan weer aan de diverse betrokkenen worden voor gelegd.

Dat dit niet met een paar weken geregeld is mag duidelijk zijn. Maar door deze weg te bewandelen hopen we een meer veilige situatie te maken dan nu het geval is.

Zodra er meer bekend is over de uitvoering van de onderzoeken zullen we dat op digiDIEK met de bewoners en belangstellenden van Nieuw-Dijk communiceren.

Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk,

Jeroen Rosendahl.