Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Redactie digiDIEK
13 maart 2019

Zwerfvuilbrigade succesvol van start

Weer droog binnen na de "regendoop"


Op zondagochtend 10 maart hadden maar liefst 25 bewoners uit Nieuw-Dijk een gezellige aftrap met lekkere cake vanuit het dorpshuis De Meikever. Vanuit daar trotseerden zij, gewapend met knijpers en vuilniszakken, weer en wind. Nieuw Dijk is nu nog opgeruimder.

De wethouder, Dhr. Wim Sinderdinck, was enthousiast maar zijn woorden hadden ook een noot van zorg: "Ik vind het een geweldig initiatief, maar eigenlijk zou het niet nodig zijn. Zo was ik bij de carnaval in Beek en schrok van het afval dat was achtergelaten na de optocht. Ik gun iedere feestvierder zijn of haar feestje, maar laat anderen niet opdraaien voor de rotzooi die je zelf achterlaat. Ik hoop dat de zwerfafvalbrigades in onze gemeente anderen inspireren om netjes om te gaan met afval en te werken aan een schoon Montferland".

Even een bakkie doen


De zwerfafvalbrigadisten zullen straten adopteren om het zwerfafval in de omgeving zichtbaar terug te dringen en zij hopen dat ook andere bewoners, ieder op hun eigen manier een steentje bij zullen dragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijl Essens van SLG, t.essens@landschapsbeheergelderland.nl, of via Thea en Willem Wolters 06-45163105 die vanuit Nieuw-Dijk aanspreekpunt zijn.

De Zwerfafvalbrigade komt tot stand door de samenwerking tussen de bewoners, de gemeente Montferland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).