Geschiedenis


Rond 1900 konden de mensen uit alle buurtschappen alleen in Didam terecht om naar de kerk te gaan. In die tijd werden Loil en Dijk nieuwe parochies en in beide buurtschappen werd gelijktijdig een kerk gebouwd. In 1909 waren de plannen klaar voor een nieuwe parochie Dijk en de bouw van een eigen kerk. Aan de Smallestraat bezat Toon Raben een stuk grond dat hij besloot te schenken aan de nieuwe parochie. Het bouwterrein aan de Smallestraat was per 1 mei 1910 beschikbaar en toen konden de werkzaamheden beginnen. Wel moest er ongeveer 4000 kub zand door de parochianen met paard en wagen over zeer drassige wegen worden aangevoerd.

Op 27 september 1910 werd de eerste steen van de St. Antoniuskerk gelegd. Op 28 mei 1911 werd het kerkgebouw door Pastoor Reuvekamp uit Didam ingezegend

De sobere, laatneogotische kruiskerk met dakruiter uit 1911 is ontworpen door M.J. Rietbergen. Uitbreiding met twee traveeën in 1936 door de Oldenzaalse architect C.A. Hardeman. Rond dat jaar kwamen ook de muurschilderingen van J. Ydema tot stand.

  • 2017 Besloten is om de kerken in Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum te gaan sluiten. Dat betekende dat voor Pasen 2018 in deze kerken de laatste weekendviering waren. De kerken die vooralsnog openblijven (Beek, Didam, ’s-Heerenberg, Wehl en Zeddam) krijgen een bestemming voor de gehele parochie.
  • 2019 - Begin september waren de laatste stappen gezet voor de concrete onttrekking aan de eredienst van vijf kerkgebouwen. Dit betroffen Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl, Braamt, Stokkum en Kilder.
  • 2020 - De kerk wordt in eigendom overgedragen aan Stichting Beheer Kerkelijke Erfgoederen Nieuw-Dijk. De pastorie wordt in eigendom overgedragen aan een particuliere koper.