Achtergrond van het Informatiepunt


Het infopunt Maak Nieuw-Dijk Meester bestaat uit vrijwilligers Informatiepunt digiDIEK, gemeentelijke medewerkers Sociaal Team en Welcom. 

Ons streven is dat onze inwoner niet van te voren hoeft na te denken naar welk loket of organisatie hij moet  maar bij ons de vraag kan stellen. Samen kijken we naar wat hem of haar het beste kan helpen om weer verder te kunnen. Als we met elkaar kunnen oplossen in het dorp doen we dat, als er professionele hulp moet komen regelen we dat ook samen met de inwoner. 

Bij elke hulpvraag wordt gekeken naar de wensen en behoeften van de burger en hoe deze burger weer kan leren zichzelf te helpen. Hier hebben we ons eigen Diekse model gecreëerd. De buurtverbinders van het Infopunt, het Sociaal Team van de gemeente Montferland en welzijnsorganisatie Welcom  kunnen allemaal ingezet worden. 

Zij komen elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur, tijdens de seniorenochtend, samen in de Meikever om vragen van Nieuw-Dijkers te beantwoorden. Ook zijn zij telefonisch op 06-18894101 , via Whatsapp en per mail bereikbaar .

Dit kunnen vragen zijn op het gebied van zorg, wonen, vervoer, bewegen, eten etc.  De ene keer wordt de vraag beantwoord door het Sociaal Team of Welcom, de andere keer door een buurtverbinder uit Nieuw-Dijk.


Maar vaak ook door allemaal een beetje. Soms zijn er vragen die bij meerdere inwoners leven. Door de snelle samenwerking op de Diekse werkvloer kunnen activiteiten snel worden opgezet en pakken onze inwoners zelf de regie. Voorbeelden daarvan zijn Samen Eten of Samen Wandelen. digiDIEK dient hier als vliegwiel om mensen bij elkaar te brengen. 

Bij de opzet van Informatiepunt Maak Nieuw-Dijk Meester neemt  ons dorp op het gebied van zorg en welzijn de regie in eigen hand. De dorpsbewoners helpen elkaar om gelukkiger en gezonder te worden en de regie over het eigen leven weer terug te krijgen. Dat doet Nieuw-Dijk geïnspireerd door het zogenaamde Deense model.  De Denen kozen er ongeveer tien jaar geleden al voor om de zorg anders te regelen en dat blijkt daar goed te werken.

Het is een unieke samenwerking tussen formele en informele zorg met een Deense visie eronder. In zorgland noemen we deze visie reablement: revalidatie in het dagelijks leven. Zie ook: Maak de Burger Meester

Op dit moment zijn we bezig met de aansluiting van de fysiotherapie en ergotherapie. In de toekomst willen we graag de aansluiting maken met de thuiszorg en de huisartsen. 

Dankzij de inzet van vrijwilligers in ons dorp kunnen we er samen een dorp van maken waar het goed (en lang)  wonen is.