ANBI


"Deze pagina is in ontwikkeling"

 

De Stichting Dorpsbalans Nieuw-Dijk is momenteel aan het onderzoeken of zij in aanmerking komen voor de ANBI status. ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als zodanig zijn wij verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze zijn hier bij elkaar gebracht.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Dorpsbalans Nieuw-Dijk is het financieel ondersteunen van onderhoud en renovatie aan gebouwen van de de stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk en de stichting Beheer voormalig kerkelijk erfgoed Nieuw-Dijk. 

Hierbij streven wij naar de instandhouding en de restauratie van de gebouwen en bijbehorende interieurs met alles wat daartoe behoort in de ruimste zin van het woord.

Uitgangspunt is enerzijds het bijeenbrengen van de benodigde middelen voor restauratie dan wel groot onderhoud van de gebouwen. Daarnaast dienen de gebouwen in een dermate goede staat van onderhoud te verkeren dat het voor een uiteenlopende diversiteit van evenementen en/of instanties kan worden gebruikt. 

Alle beschikbare gelden zijn, in ieder geval voor meer dan 90%, bestemd voor het doel zoals omschreven in de oprichtingsakte. Met nadruk wordt gesteld dat de stichting geen winstoogmerk kent.

Voor meer info over de doelstelling, zie het beleidsplan.

 

Contactgegevens

Stichting Dorpsbalans Nieuw-Dijk

Heideweg 8a, 6942 NS Didam

 

RSIN / fiscaal nummer

861150910

KVK-nummer

77801644

Bankrekening

NL63RABO0355998912

 

Bestuur & beloningsbeleid

J.J.G Weeting (Voorzitter)
Smallestraat 22C, 6942 HD Didam
M.T.M. Peters (Secretaris)
Heideweg 8a, 6942 NS Didam
I.J.G.M. Kluitman (Eerste penningsmeester)
Melderstraat 13a, 6942 NK Didam
E.T.M. Salemink (Tweede penningsmeester)
Smallestraat 4, 6942 HC Didam
R.A.H. Polman (Bestuurslid)
Van den Berghweg 9, 6942 ZL Didam

 

Bestuurders van de stichting zetten zich vrijwillig in voor het doel waarvoor deze stichting is opgericht. Zij genieten geen beloning van de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Bestuursleden doen afstand van een eventuele vrijwilligersvergoeding.

Beleidsplan

"in ontwikkeling"

Financieel jaarverslag

"in ontwikkeling"