Tarieven Meikever


Hieronder vind u de tarieven voor het komende jaar.

                                   
Tarieven Dorpshuis de Meikever 2020 - 2021
(excl. 6%  B.T.W.)UurtariefJaartarief
 incidenteel(1  uur p.w. gehele schooljaar)
Gymzaal € 22,-  € 625,00 
Vergaderruimte € 15,-  € 444,00 
Activiteitenruimte € 22,-  € 625,00 
Kleine ruimte € 11,- € 310,00

Periode

Er kan jaarlijks of halfjaarlijks worden gehuurd, waarbij minimaal 1 uur per gehuurde ruimte, per keer dient te worden afgenomen. Verlengen met een half uur is alleen mogelijk bij gebruik van dezelfde zaalgrootte.

Jaarlijks huren (exclusief 6 weken zomervakantie):

Dit betekent dat u 46 weken per jaar gebruik kunt maken van de aangevraagde dag(en), tijd(en) van de week met uitzondering van 6 weken zomervakantie en van de feestdagen.

Gebruiksregels

Voor het gebruik van de Meikever zijn gebruiksregels vastgesteld. Het is belangrijk dat alle gebruikers c.q. alle leden van de verenigingen die van de accommodaties gebruik maken van de inhoud op de hoogte zijn.

Klik hier voor de gebruiksregels.

Reserveringen

Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met: