Gebruiksregels Meikever


Voor het gebruik van de Meikever zijn gebruiksregels vastgesteld. Het is belangrijk dat alle gebruikers c.q. alle leden van de verenigingen die van de accommodaties gebruik maken van de inhoud op de hoogte zijn.

2018 2019 Gebruikersvoorschriften Dorpshuis de Meikever.pdf