De digiDIEK huisregels


We willen met digiDIEK graag mensen en organisaties in een goede sfeer aan elkaar verbinden.
 Daarom gelden er een paar huisregels. Deze huisregels gelden voor onze website digiDIEK en Facebook.

We promoten dat deelnemers zo veel mogelijk zelf berichten plaatsen, bij voorkeur vergezeld van een mooie foto met een goede resolutie. Daarbij vragen wij jullie:

Ga respectvol met elkaar om:

 • Open vizier: geen anonieme reacties
 • Geen discriminatie
 • Geen oproepen tot geweld of haat
 • Niet schelden of beledigen, geen persoonlijke ruzies
 • Niet op de persoon spelen
 • Discussies niet eindeloos blijven herhalen


Plaats reacties die iets bijdragen:

 • Reageer op de inhoud van een bericht
 • Vermijd te lange of ultrakorte opmerkingen


We zijn geen commerciële website:

 • Geen spam
 • Geen commerciële boodschappen waar ze niet thuishoren
 • Geen reclamelinks waar ze niet thuishoren

 

Als buurtverbinders en /of redactie hebben wij de mogelijkheid (nieuws)berichten op de frontpagina te plaatsen; het zogenaamde uitlichten. Echter daarbij behouden wij ons het recht om door deelnemers geplaatste berichten wat aan te passen. Het gaat dan om eventueel inkorten of aanpassen van zinnen of correctie van taalfouten.

 

Tot slot:
 Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar zo nu en dan komt het voor dat we als digiDIEK te maken krijgen met deelnemers die zich niet houden aan de huisregels.

Hier gaan we als volgt mee om:

 • In het geval dat berichten niet voldoen aan bovengenoemde criteria, nemen wij contact op met de schrijver met de bedoeling dit aan te passen of te verwijderen. In sommige gevallen verwijderen wij zelf het bericht op voorhand.
 • We verzoeken de deelnemer onze huisregels te respecteren.
 • Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, dan zal het account van de deelnemer worden verwijderd.
 • In uiterste gevallen geven we de betrokken bezoeker een IP-ban op digiDIEK en blokkeren we deze op de overige media waar digiDIEK actief is.