112 en nuttige telefoonnummers


 

NaamTelefoonnummer
Alarmdiensten (spoed)112
Afvalinformatielijn      0316 595555
Basisschool De Expeditie
0316-223766
Apotheek Didam0316 224243
Brandweer (geen spoed)    0900 8844
Gemeente Montferland        0316 291391
Huisartsenpost               0900 1598
Kindertelefoon         0800 0423
Meld Misdaad Anoniem         0800 7000 
Politie (geen spoed)  0900 8844
Sociaal Team Montferland 0316 291374
Storingsnummer Elektriciteit/Gas (Liander) 0800 9009 
Storingsnummer Kabel (Ziggo)  0900 1884 
Storingsnummer Water (Vitens)0800 0359  
Welcom Welzijnslijn   0316 292828
Ziekenhuis Rijnstate Zevenaar
088 005 8887
Ziekenhuis Rijnstate Arnhem
088 005 8888
Ziekenhuis Slingeland Doetinchem0314 329911

 

AED lokaties

AED openbaar                                                                         links naast voordeur pastorie  

AED Sprinkhanen     beperkt toegankelijk!!!                       in kantine links naast ingang

AED Steak'm        beperkt toegankelijk!!!                            aanwezig

AED Boszicht       toegankelijk na 10:00 uur!!                      nog in kantoor EffeWeg, dan achter bar