Regels buurtpreventie WhatsApp


Spelregels 

Om deel te nemen aan de Buurtpreventie WhatsApp groep dient u akkoord te gaan met de spelregels: 

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

2. Deelnemers wonen in Nieuw-Dijk.

3. De WhatsApp Buurpreventie Nieuw-Dijk is een burgerinitiatief. De Politie maakt geen onderdeel uit     van de WhatsApp groep. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan           wordt.

4. Wanneer je een verdachte situatie ziet, reageer dan altijd via het SAAR principe:

        - S = Signaleer.

       - A = Alarmeer 112 (dus niet alleen bij spoed, maar ook bij verdachte situaties).

         -A = App je waarneming naar je WhatsApp Buurtpreventie groep.

         -R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. 

De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

5.Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.

6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig om de melding door te geven.

8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

9. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/ privéberichten.

10. Het niet houden aan de afspraken kan zonder waarschuwing leiden tot verwijdering uit de groep.

11. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de buurtverbinders van digiDIEK.