Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Afscheidsviering pastor Ben Aarsen 2 juni 2019Uitnodiging

'Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Deze tekst staat op de uitnodiging van de afscheidsviering van pastor Ben Aarsen die 2 juni zal plaatsvinden in de Mariakerk in Didam om 10.00u.

Na 14 jaar als pastoor en parochie-vicaris aan de parochie Gabriël verbonden te zijn geweest, zal Ben Aarsen per 8 mei met emeritaat gaan. Uit dankbaarheid én om dit markeringspunt te vieren, biedt het bestuur hem een receptie aan die plaatsvindt aansluitend aan de viering bij Jan & Jan.

Het pastoraal team en bestuur van de parochie H. Gabriël nodigen u van harte uit bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te zijn.