Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nieuw-dijk.nl

Inloggen of inschrijven

Afscheidsviering pastor Ben Aarsen 2 juni 2019



Uitnodiging

'Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Deze tekst staat op de uitnodiging van de afscheidsviering van pastor Ben Aarsen die 2 juni zal plaatsvinden in de Mariakerk in Didam om 10.00u.

Na 14 jaar als pastoor en parochie-vicaris aan de parochie Gabriël verbonden te zijn geweest, zal Ben Aarsen per 8 mei met emeritaat gaan. Uit dankbaarheid én om dit markeringspunt te vieren, biedt het bestuur hem een receptie aan die plaatsvindt aansluitend aan de viering bij Jan & Jan.

Het pastoraal team en bestuur van de parochie H. Gabriël nodigen u van harte uit bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te zijn.