digiDIEK.nl

Inloggen of inschrijven

Bezoek van de Wethouder

  • 1462 weergaven


Foto Marjan Rosendahl

Maandag 18 dec zijn wethouder Tanja Loeff en beleidsmedewerkster natuur en Landschap van de gemeente Montferland Renate Meiland, op bezoek geweest in ons Meikamerbos.

We hebben hen laten zien waar wij zoal mee bezig zijn gedurende de maandelijkse werkmorgens; onder meer het (veilig) begaanbaar houden van de paden en bruggen, het vervangen van bruggetjes, het bestrijden van vogelkers opslag, “vernatten” van het bos en daarmee ook Nieuw-Dijk helpen droge voeten te houden tijdens natte periodes. En dit alles met als leidraad het Beheerplan Meikamerbos.

Ook hebben wij mevrouw Loeff en mevrouw Meiland meegenomen in de ideeën die wij hebben met het Meikamerbos voor de nabije toekomst. Het bos kent meerdere eigenaren. De grootste delen zijn eigendom van de gemeente en een particulier stuk bos rond de paddenpoel is eigendom van Theo van Haeren.

De premature plannen die we hebben houden in dat we graag een nieuw “ommetje” zouden willen maken. Dit nieuw aan te leggen pad start bij de paddenpoel en loopt door het stuk bos langs de snelweg en achter het hoofdveld van Sprinkhanen.

Zie schetsje:


Bovendien willen we, in overleg en overeenstemming met de heer van Haeren, bosbeheer uitvoeren in het stuk bos rond de paddenpoel. In de komende jaren wordt telkens een gedeelte van het bos uitgedund. Dit dunnen houdt in dat er bomen weg worden gehaald waardoor andere bomen de ruimte krijgen om te groeien. Deze vitaliseringslag zorgt ervoor dat het bos diverser in leeftijd en opbouw wordt. Daarmee wordt het aantrekkelijker voor mens en dier en beter bestand tegen stormen en ziektes. In afstemming met de gemeente wordt ecologische aansluiting op het oude, bestaande bos achter het Sprinkhanenveld gezocht.

We gaan nu aan de slag met een projectplan en gaan aan de hand daarvan pogen subsidie bij o.a. de provincie binnen te halen. Dit hebben we hard nodig om de paden en enkele nieuwe bruggetjes aan te kunnen leggen.

Zodra de plannen verder uitgewerkt zijn, zullen wij u informeren via digiDIEK.Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.