digiDIEK.nl

Inloggen of inschrijven

Fusie Antoniusschool met het Kompas

  • 2257 weergaven


Vanuit de Antoniusschool is een Nieuwsbrief naar de ouders gestuurd waarin uitleg wordt gegeven aan het fusieproces van de beide scholen.

Het proces

In de afgelopen periode is het onderzoek naar de toekomst van de St. Antoniusschool en Het Kompas afgerond. Dat er werd ingezet op een samenwerking tussen de beide scholen was helder, maar wat daarvan dan de gevolgen zijn nog niet.

Ook is verder in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van de fusie tussen beide scholen en op welke manier deze geleidelijk kan plaatsvinden.

Met 'gevolgen' wordt gedoeld op de gevolgen voor leerlingen, het onderwijs, hoe de organisatie vorm krijgt, hoeveel leerkrachten noodzakelijk en gewenst zijn en hoe zich dit alles vertaalt naar financiƫn en het beheer van gebouwen. Deze gevolgen zijn beschreven in een fusierapportage 'Voor de toekomst van nu en morgen'. Dit rapport was in een eerdere conceptvorm besproken met beide medezeggenschapsraden en naar aanleiding hiervan aangepast en verbeterd.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een besluit van de bestuurder van SPO de Liemers dat Het Kompas en de St. Antoniusschool per 1 augustus 2017 samengaan op de locatie Zuidzon in Didam. Dit is vervolgens ter instemming voorgelegd aan de MR's van beide scholen en ook het college van B&W van de gemeente Montferland is hierover om advies gevraagd.

De beide MR's hebben ingestemd met de fusierapportage en de FER (Fusie Effect Rapportage). Dit houdt in dat de fusie en samenvoeging op 1-8-2017 doorgaat. De MR heeft in het traject zorgen geuit, deze kwamen voort uit een behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. Een groot deel van de onduidelijkheid is nu weggenomen door zekerheid van de fusie, tegelijkertijd zullen er nog veel antwoorden op vragen gegeven moeten worden. De stuurgroep gaat, samen met beide teams en MR's, dit proces in om ervoor te zorgen dat er antwoorden komen en dat deze op de juiste wijze gecommuniceerd gaan worden. Hieronder leest u een stuk van de voorzitters van de MR's.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.