digiDIEK.nl

Inloggen of inschrijven

Rapport Nieuw-Dijk in 2025

  • 1948 weergaven


De commissie Verenigd Diek heeft haar rapport op 28 juni aan Nieuw-Dijk gepresenteerd.


Op 5 november 2015 hebben vertegenwoordigers van de gemeente Montferland in zaal Steak'm in Nieuw-Dijk toelichting gegeven op de uitkomsten van de kerntakendiscussie die het afgelopen jaar in de gemeenteraad is gevoerd. Uitkomst was onder meer dat de gemeente Montferland van plan is om per 1 januari 2017 te stoppen met het exploiteren van het verenigingsgebouw de Meikever in Nieuw-Dijk. Gelijktijdig wordt ons dorp de mogelijkheid geboden om zelf sturing te geven aan haar toekomst en de wensen kenbaar te maken.

Op dezelfde avond heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden voor de Commissie Nieuw-Dijk 2.0. die als opdracht heeft om binnen 12 maanden een visie uit te werken waarbij wordt beschreven hoe Nieuw-Dijk er over 10 jaar uit ziet en welke wegen hiervoor bewandeld moeten worden.

De commissie Verenigd Diek bestaat uit Marloes Meister, Harry Ketels, Willem Kutschruiter en Theo Derksen.

De commissie heeft “keukentafel gesprekken” gehouden met alle Diekse verenigingen; de Nieuw-Dijkers hebben hun ideeën geuit middels een enquête op papier of via digiDIEK.

De commissie heeft beregn werk verzet om een beeld te schetsen in welke richting Nieuw-Dijk verder zou moeten.

Conclusie:

Uit het onderzoek blijkt dat Nieuw-Dijkers de toekomst vol vertrouwen tegemoetzien.

Veranderende situaties als een zich meer en meer terugtrekkende (lokale) overheid worden in eerste instantie gezien als een bedreiging. Deze bedreiging biedt op haar beurt ook kansen. Om deze kansen optimaal te benutten is het noodzakelijk dat verenigingen nog meer gezamenlijk optrekken.

De gemeente Montferland biedt het dorp de mogelijkheid om zelf sturing te geven aan haar toekomst en de wensen kenbaar te maken.

De onderzoekscommissie stelt vast dat het absoluut noodzakelijk is dat de bewoners en verenigingen elkaar opzoeken en zodoende versterken. Het samengaan van het gehele verenigingsleven op één toekomstbestendige accommodatie is essentieel voor een Dorpsbelang = verenigingsbelang

Samenvattend:

Om de leefbaarheid van Nieuw-Dijk in de toekomst op peil te houden is het van groot belang dat het dorp aantrekkelijk blijft voor iedereen.

Dit is te realiseren door de normen en waarden (Kleinschalig dorp, Rust/ruimte, Verenigingsleven, Saamhorigheid) die er nu zijn in het dorp, blijvend te bewaken. De onderlinge relaties tussen de bewoners in alle geledingen en de bijeenkomsten / evenementen geven de bewoners een geborgen en bevredigend gevoel.

De onderzoekcommissie heeft een visie uitgewerkt op de volgende aandachtsgebieden:

1. Woningbouw

2. Toekomst Kerk

3. School

4. Toekomstige verenigingsleven

5. Beheer

Realisatie

De eerste stap naar realisatie is het beoordelen van de bovenstaand advies door de besturen van de diverse organisaties, gevolgd door de noodzakelijke besluitvormingsprocessen in de respectievelijke algemene ledenvergaderingen. Onvoorwaardelijk steun is absolute noodzaak.

De volgende stap is het vormen van een projectgroep bestaande uit afgevaardigden van in eerste instantie het Jeugdwerk, de v.v. Sprinkhanen en schutterij St. Antonius, eventueel aangevuld met andere betrokken personen uit andere geledingen.

De projectgroep wordt aangestuurd door de stuurgroep onder regie van de Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk. Dit overleg vindt nu al periodiek plaatst.

Doelstelling van de projectgroep moet zijn “Het ondernemen van concrete stappen welke leiden tot realisatie van één gezamenlijke accommodatie”.

Hierna werd een exemplaar van het rapport door Harry Ketels overhandigd aan onze verenigingen. Een aantal waren helaas niet aanwezig; zij zullen echter op korte termijn ook het rapport in hun bezit krijgen

Voor de complete versie van het rapport, klik hier

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.