Over Willem

Buurt pluspunten

Leuk dorp, iedereen kent elkaar en zorgt voor elkaar.

Werk

Ik ben pensionado

Vrije tijd

Doehetzelven en oppas opa voor kleinkinderen. Bovendien actief in het Meikamerbos, actief in VLN, actief met het inrichten, onderhouden en uitbreiden van DigiDiek.

Meer informatie

Ik wil als buurtverbinder de onderlinge samenwerking / samenhang verbeteren en, daar waar kan, het voor elkaar "zorgen" stimuleren, zodat we een nog hechtere dorpsgemeenschap krijgen. Tevens als redactielid van digiDIEK zorgen dat er gevarieerde berichten op digiDIEK komen