digiDIEK.nl

Inloggen of inschrijven

Opnieuw onrust rond 'Gat van Roelofs'
NIEUW-DIJK - Nieuwe ontwikkelingen rond de zandwinning in het zogenaamde Gat van Roelofs hebben opnieuw voor veel onrust gezorgd bij bewoners van de Pakopseweg in Nieuw-Dijk. Vooral de locatie van het nieuw te bouwen depot met een klasseerinstallatie van twintig meter hoog op de hoek van de Pakopseweg en Bievankweg is ze een doorn in het oog.


In 2010 was de firma Roelofs, eigenaar van de waterplas in Nieuw-Dijk, nog voornemens een bungalowpark met health en wellnessvoorzieningen te bouwen bij het watergat aan de Pakopseweg en Werfhout. Vier jaar later maakte de firma bekend hier 'voorlopig' van af te zien. Het nieuwe plan behelsde een uitbreiding van de zandwinning met ongeveer twaalf hectare en een nieuwe inrichting van de omgeving als natuurgebied met ondergeschikte locatie.


Ook toen kwamen de omwonenden in opstand. Met name aan de Werfhout werd destijds vooral de verontdieping van het gat met 'licht' verontreinigde grond gevreesd. Die verondieping is inmiddels uit het plan. Aan de bezwaren van de bewoners van de Pakopseweg tegen de zandwinning wordt echter volledig voorbij gegaan.

Overlast
Volgens hen wordt er door de firma Roelofs en de gemeente Montferland in hun buurt een situatie gecreëerd, die niet alleen voor ondraaglijke overlast gaat zorgen, maar ook voor levensgevaarlijke omstandigheden voor de schoolgaande jeugd die van Beek naar Didam fietst. Hier werd echter volledig aan voorbij gegaan tijdens een informatieavond in december vorig jaar. Tijdens die avond lag vooral de nadruk op de natuurontwikkeling.

“Langs de Bievankweg wordt op een terrein van ongeveer vier hectare een depot gebouwd voor de opslag van zand en grind”, vertelt Emy Sloot, die aan de Pakopseweg woont, precies tegenover de locatie aan de andere kant van de Bievankweg. “Daar komt ook een klasseerinstallatie te staan met transportbanden die ruim twintig meter boven het maaiveld uitsteken. Dat neemt ons hele uitzicht weg. Deze installatie produceert bovendien vrijwel dagelijks van 7 tot 19 uur 111 dB aan geluid, vergelijkbaar met het aantal decibellen tijdens een rockconcert.”

Verder rijden er elke dag ongeveer 65 vrachtwagens af en aan om het zand en grind te vervoeren. Dat betekent dus dat er minimaal 130 vrachtwagenbewegingen per etmaal over het fietspad langs de Bievankweg zijn. “Daardoor ontstaat er een onveilige verkeerssituatie voor de fietsers tussen Didam en Beek”, vindt Marjolein Mulder, eveneens wonend aan de Pakopseweg. “En wat als straks de school in Nieuw-Dijk dichtgaat? Dan moeten onze kinderen over datzelfde fietspad.”

Zandwinning
De zandwinning moet over een periode van zeven tot negen jaar plaatsvinden, waarbij er jaarlijks tweehonderdduizend kuub zand wordt gewonnen. Die periode kan echter nog een keer worden verlengd. “Alle partijen zeggen nu echt dat het bij die negen jaar blijft”, zegt Mulder. “Maar zo'n industrieterrein laat je toch niet voor negen jaar staan. Dan haal je de investeringskosten er nooit uit. Wij verwachten dan ook zeker twintig jaar overlast, waarmee ons woongenot danig wordt aangetast.”

In een aantal gesprekken met wethouder Walter Gerritsen van de gemeente en firma Roelofs stelden de bewoners daarom voor om ook alternatieve plekken voor het depot te onderzoeken. Zodat er voor het hele gebied een zo goed mogelijk plan komt, dat alle partijen tevreden stelt en houdbaar is voor de lange termijn.

Alternatieven
“Wij zijn namelijk niet tegen de zandwinning”, benadrukt Mulder. “We vinden het alleen jammer dat er geen enkele discussie meer mogelijk is over de locatie van het depot. Zowel Roelofs als de gemeente vinden dit de beste plek voor het depot en beiden weigeren te kijken naar varianten. Zo hebben wij voorgesteld de locatie op de hoek van de Oude Arnhemseweg met de Bievankweg te onderzoeken. Daar heeft bijna niemand er last. Bovendien hoeven de vrachtwagens niet over het fietspad langs de Bievankweg. Maar dan moeten er langere pijpleidingen worden aangelegd en volgens Roelofs is dat te duur.”

De bewoners voelen zich dan ook niet gehoord door de gemeente en Roelofs en zijn bereid er alles aan te doen om de plannen die er nu liggen tegen te houden. “We zijn zelfs niet te beroerd om naar de Raad van State te gaan”, zegt Sloot. “Maar daar wordt niemand blijer van. We vragen de gemeente daarom 'neem je burgers serieus en ga in overleg'. Zo kunnen we samen een lange procedure voorkomen.”

Wethouder Walter Gerritsen was nog niet in de gelegenheid te reageren op het verhaal van de omwonenden. Zijn reactie is binnenkort te lezen op deze website.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.